MUTATIES IN DE BAG-REGISTRATIE SIGNALEREN

INCLUSIEF DE VERWERKING

 

De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen. Bee4GIS is uw ervaren partner voor het signaleren van mutaties in de BAG-registratie inclusief de verwerking.

Bee4GIS: de beste met BAG

In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid. Bee4GIS is uw ervaren partner voor het signaleren van mutaties in de BAG-registratie inclusief de verwerking.

Beleidsbepaling

Door gegevens uit de BAG te combineren met uw eigen gegevens, maakt u statistische analyses en trends inzichtelijk. Kortom, correcte input voor uw beleidsbepaling.

Veiligheid en zorg

Gegevens uit de BAG zijn van groot belang voor de veiligheidssector. Deze bieden informatie over objecten en helpen bij het vinden van de juiste locatie en het berekenen van risico’s.

Adresverrijking

De BAG bevat de officiële adresgegevens.  Correcte data voor het valideren en verrijken van uw eigen adressenbestand.

Duurzaamheid en milieu

Dankzij de BAG is de ligging van gebouwen bekend. Door die informatie te combineren met uw eigen gegevens, maakt u besparingen en mogelijkheden voor duurzame oplossingen inzichtelijk.

KWALITEIT    BETROUWBAAR    DESKUNDIG

In kaart brengen van de WOZ-deelobjecten voor een rechtmatige WOZ-aanslag

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) staat dat de gemeente jaarlijks de waarde moet vaststellen van alle onroerende zaken binnen de gemeente. De gemeente stuurt vóór eind februari een WOZ-beschikking aan eigenaren van woningen. Bee4GIS is uw ervaren partner voor het in kaart brengen van de WOZ-deelobjecten voor een rechtmatige WOZ-aanslag.

Bee4GIS: uw professionele partner voor een rechtmatige WOZ-aanslag

Voor alle andere onroerende zaken stuurt de gemeente een beschikking aan eigenaren en gebruikers. De WOZ-beschikking is vaak niet meer dan één regel op het aanslagbiljet, waarop ook de OZB-aanslagen, rioolheffingen en afvalstoffenheffing staan vermeld. Bee4GIS is uw ervaren partner voor het in kaart brengen van de WOZ-deelobjecten voor een rechtmatige WOZ-aanslag.

Voorkom bezwaren zoveel mogelijk

Ieder jaar leidt de vaststelling van de WOZ-waarde tot veel vragen of bezwaren van burgers. Die willen weten waarop de gemeente hun WOZ-waarde heeft gebaseerd. Door inschakeling van de expertise van Bee4GIS voor het in kaart brengen van uw WOZ-deelobjecten koerst u op een rechtmatige WOZ-aanslag.

Benieuwd naar BAG en WOZ?

Neemt u voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Bee4GIS.

Wie zijn we?

Bee4GIS is de specialist op het gebied van geografische informatie. Met onze ruime kennis en ervaring helpen wij overheidsinstanties, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook nutsbedrijven en particuliere bedrijven met het in kaart brengen van de juiste data voor hun Geografische Informatiesysteem (GIS). Een GIS is ontworpen om alle soorten geografische en ruimtelijke gegevens op te slaan, te beheren, weer te geven en te analyseren voor een efficiëntere bedrijfsvoering en dus kostenbesparing.

 
KWALITEIT  
BETROUWBAAR  
DESKUNDIG

Welke diensten en producten bieden we aan?

Bee4GIS zet zich als een ‘bezige bij’ in om onze klanten te voorzien van de juiste data voor hun GIS. Ons werk bestaat uit:

  • Mutatiesignaleringen en karteringen voor BGT, BOR, BAG en WOZ-zaken.
  • Afstemming tussen BGT-BOR (Weg- en Groenbeheer) en synchronisatie met de Landelijke Voorzieningen.
  • Intekenen en bijhouden van kabels en leidingen met huisaansluitingen (WIBON).
  • Inventarisaties uit beelden. Denk hierbij aan verkeersborden, lichtmasten en belijningen.
  • Inventarisaties van asbestdaken en zonnepanelen.
  • Produceren van 3D-BIM-modellen vanuit gescande data of bouwtekeningen.
  • Het in-service uithanden nemen van basisregistraties op projectbasis of abonnementsvorm.

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

0850 - 6400 66
[email protected]

Locatie Deventer:
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

0850 – 64 00 66
[email protected]

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

0850 - 6400 66
[email protected]