MUTATIESIGNALERING EN STEREOKARTERINGEN VOOR DE BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgevingBee4GIS is uw professionele partner voor mutatiesignalering en stereokarteringen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Gedetailleerde gegevens BGT veelzijdig inzetbaar:

 • Als topografische kaart in plaats van bijvoorbeeld Google Maps.
 • Als ondergrond voor het weergeven van eigen informatie.
 • Voor het uitzetten van rij-, wandel-, fiets- of vaarroutes.
 • Voor analyses op beleidsterreinen als bevolkingsspreiding of scholendichtheid.

Bee4GIS: uw ervaren partner voor BGT

Bee4GIS voert voor u mutatiesignaleringen en karteringen uit voor BGT. Eveneens verzorgen wij voor u de afstemming tussen BGT-BOR (Weg- en Groenbeheer) en synchronisatie met de Landelijke Voorzieningen.

KWALITEIT    BETROUWBAAR    DESKUNDIG

Koppelen van de weg-, groen- en rioolbeheergegevens aan de BGT-kaart

Beheer Openbare Ruimte (BOR) is een zeer belangrijk onderdeel binnen een overheid. Het op orde hebben van alle BOR objectgegevens is van fundamenteel belang bij het opstellen van een betrouwbare begroting. Bee4GIS is uw professionele partner voor het koppelen van de weg-, groen- en rioolbeheergegevens aan de BGT-kaart.

Maak samen met Bee4GIS een grote efficiencyslag

Met de komst van de vlakgerichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), is het koppelen van de BOR administratie aan de BGT geometrieën (objectvorm en -locatie) een goede mogelijkheid om een grote efficiëntieslag te maken. De BGT levert veel mogelijkheden om BOR gegevens in kwaliteit en actualiteit naar een hoger niveau te tillen en daarmee het algehele gebruik van data te verbeteren.

Bee4GIS: uw ervaren partner voor BOR

In essentie gaat het hier om het koppelen van de weg-, groen- en rioolbeheergegevens aan de BGT-kaart. Ook voor de Beheerkaart Openbare Ruimte (BOR) kan Bee4GIS alle werkzaamheden van u overnemen.

Benieuwd naar BGT en BOR?

Neemt u voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Bee4GIS.

Wie zijn we?

Bee4GIS is de specialist op het gebied van geografische informatie. Met onze ruime kennis en ervaring helpen wij overheidsinstanties, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook nutsbedrijven en particuliere bedrijven met het in kaart brengen van de juiste data voor hun Geografische Informatiesysteem (GIS). Een GIS is ontworpen om alle soorten geografische en ruimtelijke gegevens op te slaan, te beheren, weer te geven en te analyseren voor een efficiëntere bedrijfsvoering en dus kostenbesparing.

 
KWALITEIT  
BETROUWBAAR  
DESKUNDIG

Welke diensten en producten bieden we aan?

Bee4GIS zet zich als een ‘bezige bij’ in om onze klanten te voorzien van de juiste data voor hun GIS. Ons werk bestaat uit:

 • Mutatiesignaleringen en karteringen voor BGT, BOR, BAG en WOZ-zaken.
 • Afstemming tussen BGT-BOR (Weg- en Groenbeheer) en synchronisatie met de Landelijke Voorzieningen.
 • Intekenen en bijhouden van kabels en leidingen met huisaansluitingen (WIBON).
 • Inventarisaties uit beelden. Denk hierbij aan verkeersborden, lichtmasten en belijningen.
 • Inventarisaties van asbestdaken en zonnepanelen.
 • Produceren van 3D-BIM-modellen vanuit gescande data of bouwtekeningen.
 • Het in-service uithanden nemen van basisregistraties op projectbasis of abonnementsvorm.

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

0850 - 6400 66
[email protected]

Locatie Deventer:
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

0850 – 64 00 66
[email protected]

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

0850 - 6400 66
[email protected]