Nieuwsbrief december 2020

Beste relatie van Bee4GIS,

De coronacrisis raakt ons allemaal. Zij zorgt voor stress en onzekerheid, maar brengt ook mooie dingen voort. Sinds de lockdown half maart zit ik al thuis. Misschien ben ik vier keer op ons kantoor geweest. De keren dat ik er was, waren fijn. Je hebt toch even je babbeltje. Het zijn net die dingen die je mist. Ik begon met mijn laptop aan de keukentafel, maar toen ik merkte dat het lang ging duren, heb ik een goede werkplek ingericht. Met een verstelbaar bureau, groot beeldscherm, toetsenbord en muis. En ik heb nu uitzicht op de bossen. Dat is echt heerlijk. Op zich gaat het prima thuis, maar ik denk dat het deze ronde wel zwaarder wordt. Het wordt snel donker. Door het thuiswerken merk ik dat ik minder snel pauze neem. Je hebt toch de neiging om je boterhammetje achter de computer op te eten. In de zomer zat ik nog wel eens in de tuin, maar dat gaat nu ook niet echt meer.

Elke ochtend sta ik gewoon om 07.00 uur op. Voordat ik begin met werken fiets ik ruim 40 kilometer. Ik heb het geluk dat ik tegen de Tankenberg aan woon. Ik kan alle kanten op, zit zo in de natuur. Het is hier prachtig in Twente. Ik heb mijn beweging echt nodig. Ik moet er niet aan denken dat we in een échte lockdown terechtkomen, zoals in Spanje of Italië, en we de deur écht niet meer uit mogen.” De voortuitzichten zijn beter met een vaccin in aantocht en hoop op mooie kerstdagen in een kleiner verband en wens jullie allen alvast prettige feestdagen toe.

BIM (3D) ontwikkelingen binnen Bee4GIS!

Samen met onze collega’s in ADANA zijn wij inmiddels gegroeid naar meer dan 100 mederwerkers. Momenteel zijn 70 collega’s actief op een 3D-project voor het Kadaster in Turkije. Wij maken 3D-BIM modellen vanuit de bouwtekeningen om zodoende een maatvast 3D-model te genereren die in een GIS worden neergezet. Het project zullen wij dit jaar afronden en volgend vervolgen met nog eens 2 vergelijkbare projecten. Onze visie hierbij is dat we de kennis en kunde waarin wij nu hebben geïnvesteerd gaan inzetten op de Nederlandse markt, want ook Nederland gaat 3D! Voor de BIM activiteiten hebben wij inmiddels een zusterbedrijf opgericht onder de passende naam Bee4BIM!

Naast de BIM-modellering zijn meer dan 25 collega’s actief voor projecten in Nederland op het gebied van mutatiesignaleringen en -karteringen voor diverse bronhouders in het kader van de BGT/BAG/BOR en WOZ-zaken.

Noemenswaardig is het project waarbij wij momenteel 20-30.000 huisaansluitingen engineeren voor een grote glasvezelprovider in Nederland en inmiddels ook in België actief zijn.

De visie van Bee4GIS op integrale mutatiesignalering BAG/BGT/WOZ/BOR

Nu de BGT enige jaren in beheer is bij de gemeentelijke bronhouders, zijn er inmiddels ook één of meer jaarlijkse mutatiesignaleringen uitgevoerd op basis van actueel beeldmateriaal. Ook Bee4GIS heeft hier de nodige projecten voor uitgevoerd.

En meestal leidt dit tot markeringen via punten, lijnen of vlakken die aangeven dat één of meer objecten zijn gewijzigd, vervallen of nieuw zijn. Additioneel leidt dit tot (losse) karteringen van de nieuwe of gewijzigde objecten, die vaak nog zelf door de gemeente worden beoordeeld en verwerkt in de verschillende (basis)registraties. Of eventueel tot een directe verwerking in de BGT. Echter, deze projecten kunnen in de visie van Bee4GIS beter en meer toegespitst worden uitgevoerd op hetgeen nodig is in de noodzakelijke verbetering van BAG, BGT, WOZ en BOR en de aanloop naar een Samenhangende Objectenregistratie (SOR).

Op welke punten kan een mutatiesignalering beter?
Er zijn in de visie van Bee4GIS een aantal extra accenten te leggen in de reguliere aanpak:

  1. Benoem scherper wat de mutatie is en voor welke (basis)registratie het mutatiesignaal is bedoeld (dit kunnen er meer dan één zijn).
  2. Beschrijf daarbij de noodzakelijke actie voor die (basis)registratie(s).
  3. Karteer bij de controle ook direct de juiste geometrie en benoem de juiste objecttypen.

Ad 1) Als een object is ‘gewijzigd’ dan duidt dit op een duidelijk verschil tussen de inhoud van de betreffende registraties en het beoordeelde beeldmateriaal. Bij bouwwerken gaat het dan om BAG, BGT en/of WOZ. Bij infrastructuur en openbaar terrein gaat het om de BGT en (grotendeels) BOR-inhoud.
Omdat het lastig om voortdurend de vergelijking te maken met al deze (basis)registraties, is het raadzaam om vooraf een geometrische verschilanalyse uit te voeren tussen deze registraties. De objecten waar duidelijk sprake is van een opvallend verschil zijn automatisch ook mutatiesignalen om nader te bekijken. Daarbij kan via het actuele beeldmateriaal vaak worden bepaald bij welke (basis)registratie actie moet worden ondernomen.
Voor de hand liggende vergelijkingen hierbij zijn panden in BAG en BGT, wegdelen en begroeide terreindelen in de BGT en bijbehorende BOR-registraties.

Let op: de verschil-analyse van pand in de BAG en BGT levert ook signalen op bij situaties waar een verschil is toegestaan of logisch is. Dit kan namelijk een geval van overbouw zijn of een verschil ontstaan door een verandering in de levenscyclus van een pand. Bee4GIS kan met u nagaan op welke wijze deze nuanceringen zijn te maken, hetzij geautomatiseerd, hetzij handmatig.

Ad 2) In het verlengde van het vorige punt is de logische vervolgstap dat er ook een gerichte beschrijving wordt opgenomen van welke actie nodig is in de betreffende (basis)registratie. Door hierbij gebruik te maken van een standaardlijst van uit te voeren acties, is er naderhand ook gericht te selecteren en kan het mogelijk zijn om bepaalde mutaties als bulkmutaties uit te voeren.
Bee4GIS heeft hiervoor een standaard set van mogelijke acties.

Ad 3) Een meer genuanceerd beeld van wat er moet gebeuren kan het beste direct worden aangevuld met een kartering van de juiste geometrie. Dit werkt beter dan het tekstueel beschrijven wat er nu precies verbeterd moet worden.
Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld bij panden in de BAG waar alleen de pandgeometrie moet worden aangescherpt, dit vaak kan worden uitgevoerd via een gerichte bulkmutatie.

Het totale resultaat is een GIS-bestand met markeringen, instructies en bruikbare karteringen, dat als leidraad kan worden gebruikt voor het bijwerken van de verschillende genoemde (basis)registraties.

Wilt u meer over weten over deze aanpak? Bee4GIS neemt graag contact met u op!

Doorontwikkeling van onze werkzaamheden

Naast de BIM-modellering zijn 25 collega’s actief in GIS-projecten in Nederland op het gebied van mutatiesignaleringen en -karteringen voor diverse bronhouders in het kader van de BGT/BAG/BOR en WOZ-zaken. Via slimme tooling naast AI-technologie met Machine-learning kunnen wij op een efficiënte manier onze klanten bedienen van de juiste data op het juiste moment. Wij matchen in 1 keer de bestanden met de actuele luchtfoto om zodoende de mutaties in kaart te brengen. Gelijktijdig wordt de kartering uitgevoerd om zodoende binnen korte tijd de actualisatie op orde te brengen. Naast de luchtfoto’s gebruiken wij satellietbeelden om frequenter de mutaties te signaleren voor verwerking.

Nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkelingen waar wij ons voornamelijk met bezighouden zijn:

  • De Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur.
  • Optimlisatie van de Mutatiesignalering en -kartering.
  • BIM-modellering van gebouwen in 3D.
  • Conversie van documenten naar Informatiesystemen.

Mocht u hier meer van willen weten, bel ons dan voor meer informatie op 0850-640066.