DIENSTEN

GIS

Inventarisaties voor beheersystemen zoals verkeersborden, lichtmasten en rioolputten

BGT 

Mutatiesignalering en stereokarteringen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie

BAG

Het signaleren van mutaties in de BAG-registratie inclusief de verwerking

BOR

De Beheerkaart Openbare Ruimte (BOR). Het koppelen van de weg-, groen- en rioolbeheergegevens aan de BGT-kaart

WOZ

Het in kaart brengen van de WOZ-deelobjecten voor een rechtmatige WOZ-aanslag naar de burgers

WIBON

Intekenen en bijhouden van kabels en leidingen in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Asbestdaken

Inventariseren van asbestverdachte daken en het jaarlijks controleren van de voortgang van de sanering

Zonne­panelen

Inventariseren van zonnepanelen in het kader van duurzame stroom

BIM

Het verwerken van gescande data of analoge tekeningen naar een BIM-model op maat

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

0850 - 6400 66
[email protected]

Locatie Deventer:
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

0850 – 64 00 66
[email protected]

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

0850 - 6400 66
[email protected]