ERVARINGEN

BGT – BOR & BAG – WOZ

Project:          Integrale mutatiesignalering- en kartering
Conversie:     9 personen
Controle:       2 personen
Software:      dg DIALOG BGT, QGIS, OBSURV

BGT – BOR

Project:          Afstemming Beheer Openbare Ruimte met de BGT
Conversie:     6 personen
Controle:       2 personen
Software:      dg DIALOG BGT, QGIS, OBSURV

WOZ

Project:          WOZ-deelobjectenkaart
Conversie:     3 personen
Controle:       1 personen
Software:      QGIS

KABELTRACÉS

Project:          Ontwerpen en intekenen kabeltracés
Conversie:      9 personen
Controle:        2 personen
Software:      QGIS

GEMEENTEN

Project:          Smart city project, 3D-puntenwolk uit Stereo-beelden
Conversie:     4 personen
Controle:        6 personen
Software:      Hexagon/Imagem

INSTALLATIEBEDRIJVEN

Project:          Revisie en Controle van Elektra en Schakelkasten
Conversie:     6 personen
Controle:       2 personen
Software:      Diversen

SMART CITIES

Project:         Smart City Project
Conversie:    15 personen
Controle:       2 personen
Software:     Globe Spotter

MINISTERIE

Project:          Agricultuur-project. Registratie Gewassenteelt Ministerie
Conversie:    12 personen
Controle:       2 personen
Software:      QGIS

GEMEENTEN (WIBON)

Project:          Intekenen Openbare Verlichting
Conversie:    15 personen
Controle:       3 personen
Software:      QGIS

TELECOMMUNICATIE

Project:          Revisie van Telecommunicatietraces
Conversie:    6 personen
Controle:       2 personen
Software:     QGIS

GEMEENTEN

Project:          Intekenen van huisaansluitschetsen Rioleringen in het            kader van de WIBON
Conversie:    10 personen
Controle:       2 personen
Software:      QGIS

KADASTER

Project:         Intekenen akteposten Kadaster Nederland
Conversie:    6 personen
Controle:       1 personen
Software:      Blue Beam and Move3

FOTOKARTERING

Project:         Strategische landkaarten
Conversie:    6 personen
Controle:       2 personen
Software:     QGIS