MUTATIESIGNALERING EN KARTERING DOOR BEE4GIS

Voor gemeenten en waterschappen voert Bee4GIS mutatiesignalering- en kartering uit voor BGT, BOR, BAG en WOZ-zaken. Bee4GIS actualiseert uw bestanden in een permanente cyclus op basis van actuele luchtfoto’s.

Visie op mutatiesignalering en kartering

De visie van Bee4GIS is dat je als overheid een integrale signalering moet uitvoeren voor meerdere belanghebbenden in een gebied. Immers, wij zijn specialist in eenmalige inwinning en veelvuldig gebruik van geo-informatie in Nederland. Bee4GIS kan met deze werkwijze een slimme en kostenbesparende mutatiesignalering en kartering inrichten en uitvoeren.

Kernactiviteiten mutatiesignalering en kartering:

 • BGT. Mutatiesignalering en stereokarteringen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
 • BAGHet signaleren van mutaties in de BAG-registratie inclusief de verwerking.

Efficiënt inventariseren

Met behulp van luchtfoto’s inventariseren wij efficiënt veranderingen in uw gebied tussen verschillende tijdstippen. Een belangrijke bijdrage aan maximale betrouwbaarheid van uw geo-informatie. Hierbij maken wij gebruik van digitale beelden.

KWALITEIT    BETROUWBAAR    DESKUNDIG

Hogere kwaliteit door continu proces

Met onze werkwijze voor het opsporen van mutaties realiseert u een hoge mate van compleetheid én kwaliteitsverbetering van uw geo-informatie. De periodieke herhaling in de opsporing garandeert een blijvende actualiteit. Tegelijkertijd controleren wij of de vorige mutaties goed verwerkt zijn.

Breed toepasbaar in uw gemeentelijke organisatie

De mutatiesignalering en kartering door Bee4GIS is veelzijdig inzetbaar in uw gemeentelijke organisatie. Zoals voor Geo-informatie, Beheerkaarten, Basisregistraties BAG, BGT, WIONOpenbare WerkenWOZBouwen en wonenHandhaving en Openbare orde en veiligheid.

Voordelen

 • Eén beeld, verschillende toepassingen.
 • Beeldverwerking is onderdeel van ons totaalpakket. Uw voordeel? Alle vormen van inwinning onder één dak.
 • Actualiteit en volledigheid, cruciaal voor uw geo-informatie, maximaal gewaarborgd.
 • Instappen is mogelijk op elk voor u geschikt moment.
 • Ons totaalpakket is een waarborg voor maximaal profijt tegen de laagste kosten.

Benieuwd naar mutatiesignalering en kartering door Bee4GIS?

Neemt u voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Bee4GIS.

Wie zijn we?

Bee4GIS is de specialist op het gebied van geografische informatie. Met onze ruime kennis en ervaring helpen wij overheidsinstanties, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook nutsbedrijven en particuliere bedrijven met het in kaart brengen van de juiste data voor hun Geografische Informatiesysteem (GIS). Een GIS is ontworpen om alle soorten geografische en ruimtelijke gegevens op te slaan, te beheren, weer te geven en te analyseren voor een efficiëntere bedrijfsvoering en dus kostenbesparing.

 
KWALITEIT  
BETROUWBAAR  
DESKUNDIG

Welke diensten en producten bieden we aan?

Bee4GIS zet zich als een ‘bezige bij’ in om onze klanten te voorzien van de juiste data voor hun GIS. Ons werk bestaat uit:

 • Mutatiesignaleringen en karteringen voor BGT, BOR, BAG en WOZ-zaken.
 • Afstemming tussen BGT-BOR (Weg- en Groenbeheer) en synchronisatie met de Landelijke Voorzieningen.
 • Intekenen en bijhouden van kabels en leidingen met huisaansluitingen (WIBON).
 • Inventarisaties uit beelden. Denk hierbij aan verkeersborden, lichtmasten en belijningen.
 • Inventarisaties van asbestdaken en zonnepanelen.
 • Produceren van 3D-BIM-modellen vanuit gescande data of bouwtekeningen.
 • Het in-service uithanden nemen van basisregistraties op projectbasis of abonnementsvorm.

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

0850 - 6400 66
[email protected]

Locatie Deventer:
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

0850 – 64 00 66
[email protected]

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

0850 - 6400 66
[email protected]