Mutatiesignalering- en kartering

Voor het Waterschap Hunze en Aa’s hebben wij de mutatiesignalering- en kartering uitgevoerd in een gedeelte van hun beheergebied. Middels hun gegevenswoordenboek hebben wij hun bestanden geactualiseerd op basis van de actuele luchtfoto’s. Een mooie klus die wij ook graag in andere gebieden willen uitvoeren. Onze visie is dat je als overheid een integrale signalering moet uitvoeren voor meerdere belanghebbenden in een gebied. Immers wij staan voor eenmalige inwinning en veelvuldig gebruik van Geo-Informatie in Nederland. Wij kunnen met deze werkwijze een slimme en kostenbesparende werkwijze inrichten en uitvoeren.