Trots op geslaagde opdracht voor de Gemeente Amersfoort

De Gemeente Amersfoort heeft in het voorjaar van 2019 digitale luchtfoto’s laten maken van haar grondgebied. Door middel van een fotobestandsvergelijking heeft Bee4GIS via een mutatiesignalering de actualiteitsverschillen gemarkeerd in de BGT/BAG- en BOR-registraties.

Eenvoudig overzichten genereren

De gesignaleerde mutaties zijn zodanig geclassificeerd dat eenvoudig overzichten zijn te genereren. Geschikt om inzicht te krijgen in de hoeveelheid werkvoorraad voor de kartering. Het resultaat is dat de gemeente Amersfoort nu beschikt over een actuele en correcte BGT- en BAG-registratie.

Ook actuele registratie beheer openbare ruimte

Op basis van lucht- en rondkijkfoto’s heeft Bee4GIS verscheidene puntobjecten (palen, lichtmasten, bomen, putten en kasten) geactualiseerd en de positie gecorrigeerd, daar waar de afwijking groter was dan 30 cm. Hierdoor voldoen deze puntsymbolen aan de BGT- en IMGEO-norm. Zo is op 43.000 van de 86.000 bomen en op 16.000 van de 32.000 lichtmasten door ons een positiecorrectie toegepast en zijn 18.000 palen in kaart gebracht.

Belangrijke beleidsinformatie

Voor zonnepanelen zijn wij alle daken nagelopen en hebben 140.000 zonnepanelen op 11.500 adressen in kaart gebracht. Dit is cruciale input om de ontwikkeling binnen de gemeente Amersfoort te monitoren ten aanzien van de energietransitie. Belangrijke beleidsinformatie voor de gemeente om te kunnen sturen!

Trots op geslaagde opdracht

Naast de genoemde zaken brengen wij in het kader van de WOZ nog de dakkapellen in kaart. Voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte brengen wij de fietsparkeerplekken en fietsklemmen in kaart in verband met het fietsparkeerbeleid binnen de gemeente. Een mooie opdracht die naar volle tevredenheid van de gemeente is uitgevoerd en waar we erg trots op zijn.

Is ook uw interesse gewekt?

Kan Bee4GIS u helpen om uw data op orde te krijgen of te houden? De nieuwe luchtfoto’s komen er weer aan, dus schroom niet om te bellen.